Fot. Krzysztof Pawela, Warszawa, 1984 r.
17-07-2017

FOTOREPORTERZY

Czasowa  wystawa  i  towarzyszący  jej  katalog  poświęcone  są jednemu  z najważniejszych  zjawisk  w  historii  fotografii -polskiemu reportażowilat 70. i 80. XX wieku. Prezentowane na wystawie zdjęcia przedstawiają   przede   wszystkim   Polskę   czasów   przełomu solidarnościowego.  Jerzy  Lewczyński określił  ten  charakterystyczny dobór tematów i sposobów obrazowania mianem „czarnego reportażu”. Zgromadzone  cykle  fotograficzne  rejestrowały mało  chwalebne społecznie  obszary  biedy, zacofania,  brzydoty,  przejawy głupoty urzędników, a z drugiej strony dokumenty religijności Polaków, strajki i manifestacje. Wszystkie reportaże charakteryzuje ogromna wrażliwość wybitnych  fotoreporterów,  połączona  z  ich  błyskotliwym  wyczuciem komizmu  i groteski.  Wyjątkowy  styl  projektów  dokumentalnych przywołuje skojarzenia ze zdjęciami Henri Cartier-Bressona i reporterów z agencji Magnum. 

Fot. Maciej Osiecki, Wybory Sołtysa we wsi Annopol k. Siemiatycz
Fot. Stanisław Ciok, Przed skupem mleka, 1989 r.

Wystawa i katalog powinny zwrócić uwagę odbiorców na ten nie dość  dobrze znany  fenomen  polskiej  fotografii  i  nazwiska  11 znakomitych fotoreporterów,  których  prace  można  porównać  z najlepszymi  obrazami światowej  fotografii  humanistycznej. Nie mniej ważnym  aspektem  jest pokazanie polskiej historii z przełomowego okresu przemian  politycznych ruchów społecznych, religijnych  i stanu wojennego w intrygujących, wieloznacznych i wrażliwych społecznie obrazach, jakim charakteryzują  się zdjęcia bohaterów  planowanego zadania.

Fotoreporterzy: Krzysztof Barański, Andrzej Baturo, Sławek Biegański, Stanisław  Ciok,  Maciej  Musiał,  Anna  Musiałówna,  Maciej Osiecki, Krzysztof Pawela, Włodzimierz Pniewski, Andrzej Polec, Harry Weinberg.Wystawa  jest  pierwszą  samodzielną  ekspozycją Muzeum  Fotografii organizowaną  w  nowej  siedzibie  (jeszcze  przed  remontem). Nowoczesna  i  atrakcyjna  wizualnie  oprawa uświetni  obchody  30-tej rocznicy powstania Muzeum. 


„FOTOREPORTERZY” 16 lipca -27 października 2017 roku
Muzeum Fotografii w Krakowie, ul.Rakowicka 22

 

.

FOTOREPORTERZY

zobacz inne

  • MAŁŻEŃSTWO W RUINIE

  • BRONISZÓW      Z DALA OD STOLICY

  • JAPAN URBAN

  • ONLY HUMAN: MARTIN PARR