Fot. Bogdan Białczak
14-12-2018

OKO NA PRACĘ

Rozstrzygnięty został konkurs Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie „Oko na pracę”, na zdjęcie prezentujące jeden z tysiąca wykonywanych w Polsce zawodów w ramach projektu Infodoradca+. Zwycięskie prace można już oglądać. Ich autorzy otrzymali cenny sprzęt fotograficzny.

Jury w składzie Laura Breszka, Robert Jaworski, Mateusz Nasternak, Tomek Tyndyk i Jarosław Zysnarski oceniło aż 333 zakwalifikowanych do konkursu prac.

Pierwszą nagrodę w konkursie „Oko na pracę” otrzymał Wojciech Radwański za piękną fotograficzną pracę, malarską kompozycję obrazu, grę kontrastów i niekonwencjonalne przedstawienie tematu pracy – jak pisze Jury w uzasadnieniu.

Druga nagroda trafiła do
Bogdana Białczaka za jedyne wśród nagrodzonych czarno-białe zdjęcie, na którym najistotniejszą rolę odgrywa tajemnica i gra świateł. Pokazuje odbiorcom zawód niedostępny dla oczu większości ludzi. Jury docenia poświecenie autora, który aby uzyskać taki kadr, musiał dotrzeć do trudnodostępnych miejsc – uzasadnia Jury.

Fot. Marcin Maziej
Fot. Damian Kruk

Trzecie miejsce w konkursie zajął Damian Kruk za oddanie trudu wykonywania pracy, nastrój i emocje, za którymi kryje się historia, oraz za wrażliwość i dbałość o kompozycję obrazu – czytamy w uzasadnieniu.

Dwa równorzędne wyróżnienia przypadły Marcinowi Maziejowi za zdjęcie ironiczne, wieloznaczne, wyróżniające się sposobem pokazania pracy i mówiące wiele o współczesnym społeczeństwie oraz Tadeuszowi Koniarzowi za dojrzałe zdjęcie i piękną, malarską kompozycję. Gra kolorów, wywarzenie kolorystyczne są jego najważniejszymi elementami, siłą tego obrazu.

W konkursie udział wziąć mógł każdy, przesyłając maksymalnie 3 zdjęcia. Celem organizatorów było, aby fotografie koncentrowały się na specyfice pracy i popularyzacji zawodów. Chodziło o upowszechnienie wiedzy na ten temat za pomocą najpopularniejszego dziś, nowoczesnego narzędzia komunikacji, jaką jest zdjęcie.

OKO NA PRACĘ

Fot. Tadeusz Koniarz
  • Fot. Wojciech Radwański

zobacz inne

  • ZDJĘCIE NA TALERZU. KONKURS

  • NAUKA ZBLIŻEŃ

  • NATIONAL AWARDS - LAUREACI

  • 50 WPŁYWOWYCH KOBIET SUKCESU